Disclaimer

Wij streven ten alle tijden naar correcte en actuele informatie en doen onze uiterste best deze correct en actueel te houden. Mocht een door jouw geboekte reis toch niet meer beschikbaar zijn dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

De beschrijving van het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Zij geven een idee van de omgeving, het uitzicht, de afstanden, de inrichting en de afmetingen. De bij de accommodaties geplaatste foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers. Deze foto's dienen uitsluitend een idee te geven van de betreffende accommodatie. Niet iedere kamer is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht en daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de foto's op de website.

Bij afwijkingen tussen de informatie in een brochure, advertentie of enige andere publicatie en informatie op de website is de informatie gepubliceerd op de website leidend. Voor kennelijke fouten, druk- of zetfouten kan FunVillas nooit aansprakelijk worden gesteld.

Het aanbod van FunVillas is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Wij hanteren net als veel reisorganisatoren het principe van fluid pricing. Dit houdt in dat de prijzen op deze website niet vast staan en kunnen wijzigen. FunVillas behoudt zich het recht voor om prijzen op de website dagelijks te wijzigen. Prijzen kunnen daardoor verschillen naar gelang bezetting en tijdstip van de boeking.